Danas je Međunarodni dan djeteta, zato #GoBlue

Avatar photo
međunarodni dan djeteta

U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan djeteta, koji za cilj ima promociju prava djeteta u koja spadaju pravo na život, slobodu izražavanja, prava zaštite od zlostavljanja, iskorištavanja, zanemarivanja, mučenja, prostitucije, kao i mnoga druga prava.

Ovaj datum ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija još 1954. godine. Pet godina kasnije, 20. novembra 1959. UN su usvojile Deklaraciju o pravima djeteta, a 30 godina nakon toga i Konveciju o pravima djeteta koja sadrži univerzalne standarde koje države potpisnice Kovencije moraju garantovati svakom djetetu.

U Konvenciji se govori, prije svega, o obavezama odraslih u odnosu prema djetetu kao i o obavezama brojnih društvenih faktora koja se tiču zaštite djeteta. To je prvi dokument u kojem se djetetu pristupa kao subjektu s pravima, a ne samo kao osobi kojoj je potrebna posebna zaštita.

Za razliku od Deklaracije o pravima djeteta, Konvencija o pravima djeteta je pravni akt koji ima zakonsku snagu i obavezuje stranke, odnosno države potpisnice, na pridržavanje njenih odredbi.

djevojčice se igraju na igrališu

Djetetom se smatra svaka osoba koja nije navršila 18 godina. Prema statistici koju je napravio Unicef:

  • U svijetu je čak 152 miliona djece žrtva dječijeg rada, a 60% od tog broja čine djeca uzrasta od 5 do 17 godina.
  • Za milione studenata širom svijeta školsko okruženje nije sigurno mjesto za učenje i rast.
  • Polovina mladih tinejdžera osjetila je vršnjačko nasilje u školi i oko nje.

#GoBlue

„Djeca preuzimaju svijet i pretvaraju ga u plavo“, parola je ovogodišnje Unicefove kampanje. Plave aktivnosti podrazumijevaju: dijeljenje promotvnog videozapisa povodom Međunarodnog dana djeteta (video pronađite u nastavku), potpisivanje globalne peticije, podršku putem društvenih mreža, te razne druge aktivnosti koje za cilj imaju promociju prava djeteta.

Uključite se i vi te pružite podršku kampanji tako što ćete obući plavo, fotografisati se, te u opisu staviti hashtag #GoBlue.

Možda te zanima
deteta

Na današnji dan se održavaju manifestacije širom svijeta sa ciljem da se organizuju druženja djece koja pripadaju različitim nacionalnim manjinama, djece sa posebnim potrebama i djece iz domova za nezbrinutu djecu.

Ovaj dan ne treba da se obilježava samo danas, već svaki dan. Svjetski dan djeteta ima za cilj da širom svijeta podigne nivo svijesti o djeci koja trpe diskriminaciju, nasilje i bilo koji oblik eksploatacije. Podržite ovu kampanju koja promoviše Međunarodni dan djeteta i #GoBlue!

Možda vam bude interesantno: Kako se izboriti sa dječijom agresijom

 

© 2023, sva prava zadržava ZdraviJa magazin.

Povratak na vrh