Kako unaprijediti koncentraciju kod djeteta

Avatar photo
unaprijediti koncentraciju kod djeteta

Većina roditelja muku muči sa koncentracijom i fokusom kod svojih školaraca koju je naročito teško vratiti nakon raspusta i praznika. A upravo je koncentracija ta koja ukazuje na ono što je novo, zanimljivo i pobuđuje radoznalost i motivaciju. Djecu školskog uzrasta bilo koji spoljni stimulusi mogu odvratiti od započetog posla, pa je veoma važno naučiti ih kako da ih ignorišu. Fokus se postiže vježbanjem, a zadavanjem zadataka možete unaprijediti koncentraciju kod djeteta.

Šta ometa pažnju?

Kako bi usmjerila pažnju, djeca moraju biti oslobođena od unutrašnjih sukoba. Nažalost, djeca se već u ranoj dobi suočavaju sa različitim sukobima: pretjerana želja za uspjehom, neadekvatni uslovi života, veliki pritisak roditelja i okoline, kazna, nedostatak ljubavi. Koncentracija se brzo podstakne, ako je dijete motivisano. Djeca moraju da budu fizički i mentalno zdrava.

Djeca rade tokom igre, a igra je najbolji način da steknu znanja. U cilju postizanja bolje koncentracije koriste se različite tehnike. NLP (neuro lingvističko programiranje) i Brain Gym (vježbe za mozak). Riječ je o tehnikama preko kojih se mogu postići rezultati, ali je potrebna vježba i vrijeme kako bi se postigao cilj.

Sva djeca informacije primaju i obrađuju preko tri dominantna čula (vid, sluh, dodir) pa se mogu svrstati ili u vizueliste, auditivce ili u kinestetičare.

Učenje kroz vizuelizaciju

Mnogo djece najbolje uče ako mogu vidjeti proces. Zbog toga je neophodno čitanje ili rad sa rukama. Važno je naučiti dijete da odvoje bitno od nebitnog, ne da uče napamet pitanje koje treba savladati, već ga naučiti da povezuje.

Za bolju koncentraciju se primjenjuju učenja sa asocijacijama a preko njih se povežu nove informacije sa već poznatim. Najveći trik je istrajnost u ponavljanju i praksi. Svako dijete ili čak odrasla osoba, ima svoju unutrašnju borbu da pobijedi inerciju koja se pojavljuje na početku svake studije. Da bi se prevazišla inercija potreban je trud, kao i akcija za podsticanje inventivnosti i kreativnosti.

Koncentracija se može poboljšati, na primjer, gledajući od 10 do 15 minuta u jednu tačku, odnosno meditacijom, te precrtavajući detaljno crtež sa mnogim dodatnim detaljima. To bi trebalo da podstakne strpljivost i radoznalost djeteta.

igra dijete fokus domineZabavne vježbe za koncentraciju i pažnju

Opišite zatvorenim očima predmet – Naučite dijete da dobro osmotri objekat. Zatim sa zatvorenim očima treba da opiše detalje. Na ovaj način se djeci podstiče koncentracija i pamćenje, a mogu se organizovati i igre takmičenja (koje dijete će upamtiti više detalja).

Kroz pokret -vježbe koje istovremeno aktiviraju obje hemisfere mozga i poboljšavaju koordinaciju lijevo-desno, te pravilno disanje. Dijete naizmjenično dodiruje desno koljeno lijevim laktom i lijevo koljeno desnim laktom (Brain Gym).

Didaktičke igre -Dobar izbor su slagalice, domine sa brojevima ili slikama.

Klasifikacije -Na primjer neka dijete iz grupe igračaka izdvoji samo plave igračke, ili životinje koje imaju slične karakteristike.

Crteži -Prvi crtež neka bude jednostavan, a kasnije im zadajte sve složenije (npr. leptir – prvi crtež samo sa krilima, a u svakom narednom sve bogatiji i složeniji oblici i boje na krilima).

Možda te zanima
kroz igru o emocijama

Pronalaženje razlika na crtežima – poređenje šta se promijenilo, šta je izostavljeno ili dodato.

Zadaci razmišljanja – „Kada stignemo do prodavnice…“ „Šta vam je potrebno pripremiti ako želite da idete na ljetovanje/zimovanje?“ , „Šta da spakuje za igru kada idemo na izlet?” i slični zadaci iz svakodnevnog života.

Igra uloga – Igra u kojoj je čovjek koji je primjer uzornog ponašanja glavni junak i dijete ga vidi kao model ponašanja.

Nadamo se da će vam ovi savjeti i prijedlozi vježbi i igara sa vašom djecom pomoći kako biste im na kreativan, ali i efikasan način pomogli da vježbaju koncetraciju i fokus na bitne stvari.

 

Pogledaj komentare (0)

Ostavi komentar

© 2022 ZdraviJa magazin. Sva prava pridržana.

Povratak na vrh