Znate li šta je Montessori vrtić i kako funkcioniše?

Avatar photo
montessori vrtić

Sigurno je da ste svi čuli za Montessori vrtić. ZdraviJa vam donosi detalje o njegovom nastanku, odnosno učenju koje je utemeljila slavna Marija Tecla Artemisia Montessori, italijanska doktorica i pedagogica. Ona je razvila poseban pristup dječijem vaspitanju i obrazovanju. Malo ko je sa takvim žarom, duhom i posvećenošću izučavao dječiji um i tražio najbolji način da se ispolji sav potencijal skriven u njemu. Marija je smatrala da od samog rođenja dijete samo sebe otkriva pokretima i senzomotornim iskustvima.

U ranim godinama života dijete ne želi da mu se bilo šta pokaže, već da se usmjeri kako sam da završi neki zadatak, odnosno da mu se pomogne u procesu njegovog prirodnog razvoja. U obrazovnom sistemu Montessori nema potrebe ni za kaznom ni za nagradom. Po njemu je najbitnije da dijete samo spozna svoju grešku i da ga vaspitač usmjeri tako, da je više ne ponavlja.

Kako funkcioniše Montessori vrtić

Suština Montessori pristupa leži u podršci koju dijete dobija, pažnji i spremnosti da se čuju i prepoznaju njegove potrebe. Cilj programa Montessori vrtića je:

 • da dijete upozna samo sebe
 • da zavoli samo da uči
 • treba sam da otkrije potrebu za nečim i sam da odlučuje i rješava problem

Dijete dolazi na svijet sa svojom vlastitom prirodom i sposobnostima. Period u prvim godinama dječijeg života mora se posvetiti dječijem razvoju. Vrtić Montessori je kuća za djecu, mjesto gdje je dijete gost. Zato mu vaspitači pripreme sve moguće dodatke za učenje, mentalni i fizički razvoj. Program Montessori obuhvata sve faze dječijeg razvoja: fizički, duhovni, socijalni, kongitivni i duhovni.

igra montessori vrticSocijalni, osjećajni i duhovni razvoj

Po ovom programu grupe u vrtiću su heterogene što znači da je u grupi bar troje djece različite starosti, kako bi mlađa djeca mogli da uče od starije djece. Osjećanja se razvijaju kada starija djeca pomažu mlađoj i kada se starija djeca uče da budu strpljiva sa mlađom djecom. Briga za sebe, briga za druge i briga za okolinu su glavni temelj ovog programa.

Fižički i pokretni razvoj

Sloboda pokreta u ranim godinama i mjesecima života djeci omogućava kontrolu nad svojim tijelom u određenom prostoru. Uslovi u kojima djeca borave i način na koji se sa njima radi uključuju brigu za sebe i druge, prelivanje tekućine iz jedne čaše u drugu, pranje suđa, pripremanje hrane itd.

Djeca identifikuju i klasifikuju informacije koje pomoću svojih osjećanja dobiju iz okoline i pomoću toga još bolje i još snažnije izoštre svoja osjećanja. Uz pomoć vida, sluha, mirisa i okusa otkrivaju značaj realnih materijala i tako ih klasifikuju kojoj grupi pripadaju.

Mentalni razvoj

knjiga citanje vrtic djeca montessori vaspitacU predškolskom periodu dječiji mozak je spreman da mnogo uči ali se isto tako i brzo umara. Maria Montessori je roditelje upozorila da je to period kada su djeca osjetljiva na jezik i govor. Tada biste trebali djeci mnogo da čitate priče, bajke, pjesme, te da ih podstičete da razgovaraju sa drugima.

Možda te zanima
deca i ljutnja

Sve ovo vam je dostupno i u Banjoj Luci u Montessori Kindergarten vrtiću, koji na profesionalan i predan način prati put koji je utrla sjajna i inspirativna Marija Montessori.

Savjeti za roditelje

Ovo su savjeti slavne marije Montessori koje svaki roditelj može da primijeni u odgoju svog djeteta.

 •  Djeca uče iz onoga što ih okružuje.
 • Ako dijete često grdimo, ono uči kako da osuđuje druge.
 • Ako dijete često hvalimo, ono uči kako da cijeni druge.
 • Ako prema djetetu pokazujemo neprijateljstvo, naučiće da se bije.
 • Ako ste iskreni sa svojim djetetom, ono će naučiti šta znači pravednost.
 • Ako dijete često ismijavate, ono postaje stidljivo.
 • Ako se dijete osjeća sigurno, ono uči da vjeruje ljudima.
 • Ako djetetu prečesto govorimo “sram te bilo”, ono će naučiti da se uvijek osjeća krivim.
 • Ako se dijete često ohrabruje, ono će imati veliko samopouzdanje.
 • Ako djetetu pružite podršku, biće samouvjereno.

igra dijete vaspitac vrtic obdaniste montessori

 • Ako dijete živi u prijateljskom okruženju i osjeća da drugima treba, naučiće kako da nađe ljubav.
 • Nikada nemojte da pričate loše o djetetu, bilo u ili van njegovog prisustva.
 • Koncentrišite se na to da razvijate dobro u svom djetetu. Tako neće biti mjesta za loše.
 • Uvijek saslušajte i odgovorite na dječije pitanje ili molbu ukoliko vam se ono obrati.
 • Poštujte dijete čak i kada napravi grešku. Tako će vrlo brzo moći da ispravi svoju grešku.
 • Uvijek budite spremni da pomognete djetetu kojem je potrebna pomoć i da se povučete u stranu kada vidite da se snalazi.
 • Pomozite djetetu da rano ovlada stvarima. To ćete učiniti tako što ćete se pobrinuti da je svijet oko njega ispunjen pozitivnošću, mirom i ljubavlju.
 • Uvek se lijepo ponašajte pred djetetom. Pokažite mu kako da postane najbolja osoba koja može biti.
 • Poštujte dijete koje odmara, posmatra aktivnosti druge djece ili razmišlja o nečemu što je radilo. Nemojte mu se obraćati, niti ga tjerati na neku drugu vrstu aktivnosti.

 

© 2023, sva prava zadržava ZdraviJa magazin.

Povratak na vrh