Držanje voljene osobe za ruku pomaže u samanjenju bola

Avatar photo

Nova studija Univerziteta u Koloradu i Univerziteta Haifa, pokazuje da se kada se parovi drže za ruke, sinhronizacijom moždanih talasa smanjuju nivo bola. Jednostavni čin držanja vaše voljene osobe za ruku tako može biti moćniji nego što se čini, pogotovo onima koji trpe određenu bol.

Istraživanje je vršeno na 22 heteroseksualna para između 23 i 32 godine, koji su izvodili dvominutne scenarije, uključujući sjedenje zajedno bez dodira, sjedenje zajedno držeći se za ruke, kao i sjedenje u odvojenim prostorijama. Kada su parovi bili zajedno, bez obzira da li su dodirivali ili ne, njihovi moždani talasi bili su sinhronizovani na talasnoj dužini koja je povezana sa njihovom pažnjom, a posebno ukoliko je jedno od njih imalo bilo kakav problem.

Učesnici su potom ponovili iste situacije, dok je blaga bol u ruci nanijeta ženskom partneru. Tokom svih scenarija, moždani talasi oba partnera praćeni su uz pomoć elektroencefalografije (EEG). Istraživanje je pokazalo da je nivo dodira sa bolom povezan zahvaljujući nivou empatije partnera.

Veza između dodira i bola

Doktor David Linden kaže da su nalazi ove studije razumni s obzirom na to šta se sve zna o percepciji bolova. “Postoji jedno mjesto u mozgu, koje se zove somatosenzorski korteks, a koje je uključeno u prepoznavanje bola. Zahvaljujući njemu saznajemo gdje se bol dešava, kakva je i koliko je jaka. Drugi dio mozga, koji se naziva posteriorna insula, mjesto je gdje se emocionalni aspekt bola prenosi. Dakle, naše iskustvo sa bolom čine dvije različite stvari koje se dešavaju istovremeno, a to su: Činjenica o bolu i emocionalni aspekt bola.

Dok se činjenice o bolu ne mogu lako promijeniti ni sa stvarima poput analgetičkih lijekova, meditativne prakse, distrakcije, empatije ili liječenja, Linden kaže da je emocionalna komponenta podložna promjeni.

“Posteriorna insula dobija ulaz iz svih vrsta različitih oblasti mozga. Zbog toga drugi fenomeni lako utiču na percepciju bola”, rekao je Linden. Kada je riječ o držanju ruku u studiji, on kaže da osjećanja smirenosti i volje koja se stiču dodirom, mogu malo potkopati bol na isti način na koji ljudi kontrolišu bol sa vježbama disanja ili meditativnim metodama.

Sinergija mozga nije magija, to je nauka

“Stavite dvoje ljudi zajedno u istu sobu, pustite da gledaju isti televizor i njihovi moždani talasi će se sinhronizovati”, rekao je Linden. On ovo upoređuje sa mikrofonom koji visi iznad centra fudbalskog stadiona sa helikoptera i omogućuje svima da slušaju buku gomile. “Zamislite da su svi pojedinačni neuroni zapravo različiti ljudi na stadionu, svi rade i govore svoje stvari, a onda se objedine”, objasnio je on. “To ne znači da oni misle ili osjećaju isto.”

Možda te zanima
uspesne zene

Činjenica je da je ovo prva studija objavljena o sinhronizaciji moždanih talasa povezanih sa bolom i dodirom, a ovakvih istraživanja će biti sve više. Ova studija je takođe najnovije istraživanje o fenomenu pod nazivom interpersonalna sinhronizacija, koja se javlja kada ljudi između sebe fiziološki oponašaju pokrete, a potom i srčane frekvencije i talase mozga.

Iako je potrebno više istraživanja kako bi se razumjelo kako sinhronizacija mozga može smanjiti bol, prethodna istraživanja definitivno pokazuju da empatični dodir može smiriti osobu i zauzvrat može aktivirati mehanizme smanjenja bola, i sve to preko mozga. Živimo u zanimljivom vremenu kada većinu vremena koristimo tehnologiju kao komunikacijski alat, dok je fizički kontakt postao rijedak. Ova studija pokazuje važnost dodira i koliko zapravo potcjenjujemo neke prednosti fizičkog kontakta.

Dakle, ukoliko je vaša voljena osoba u bolovima, pokušajte da joj držite ruku ili da je zagrlite. Ovo nema neželjenih efekata, pa barem pokušajte!

 

© 2023, sva prava zadržava ZdraviJa magazin.

Povratak na vrh