Uslovi korištenja

Materijali koji se nalaze na portalu ZdraviJa (www.zdravija.com) su vlasništvo kompanije Konteent Media d.o.o., te su zaštićeni Zakonom o autorskim pravima.

Korištenje tekstova i njihovo prenošenje u drugim medijima dozvoljeno je isključivo ako navedete izvor originalnog teksta (zdravija.com), sa linkom na izvorni tekst koji se nalazi na www.zdravija.com.

Konteent Media d.o.o. upisana u Registar izdavača Republike Srpske pod rednim brojem 471 i u Registar javnih glasila Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske pod rednim brojem 681.