Svjetski dan borbe protiv raka: Redovni pregledi su najbolja zaštita

Avatar photo
redovni pregledi

Iako se danas obilježava Svjetski dan borbe protiv raka, nije dovoljno jednom godišnje ukazati na činjenice o broju oboljelih. Potrebno je trajno usvojiti zdrave životne navike, kada je u pitanju ishrana i trening, ali i kada su u pitanju redovni odlasci na preglede.

Zastrašujuć podatak je da više od 12 milona ljudi godišnje oboli od raka, a milion ih umire od ove bolesti. Stopa smrtnosti više je izrađena kod muškaraca. Muškarci najviše stradaju od raka pluća, debelog crijeva i prostate. Dok, sa druge strane, žene najčešće oboljevaju od raka dojke, debelog crijeva i pluća.

PROČITAJTE: Nataša Škrbić: ZdraviJa je nastala iz moje želje da drugi ne obole od raka dojke

Kampanja

Svjetski dan borbe protiv raka je kampanja pokrenuta na globalniom nivou, od strane Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne unije za borbu protiv raka, kojom se želi ukazati na značaj podizanja svijesti o bolestima od raka, njihovoj pravovremenoj prevenciji, dijagnozi i liječenju.

Prema prijedlogu osnivača ovaj dan se obilježava 4. februara svake godine, sa ciljem da se motivišu zajednice i pojedinci, da podrže mjere koje se popularišu u okviru ovog dana, a koje treba da rezultuju većom stopom preživljavanja oboljelih od raka.

Svjetski dan borbe protiv raka (4. februar), kao međunarodni dan usvojen je na Svjetskom samitu za borbu protiv raka, organizovanom pod pokroviteljstvom predsjednika Francuske i generalnog direktora UNESKO-a u februaru 2000. godine u Parizu. Na sastanku je usvojena „Pariske povelja” prema kojoj su vlade zemalja potpisnice sporazuma prihvatile obavezu da budu maksimalno posvećene stvaranju programa za prevenciju i liječenje raka.

Od 2005. godine, Dan borbe protiv raka organizuje se i pod pokroviteljstvom Međunarodne unije za borbu protiv raka (UICC) – nevladine organizacije sa sjedištem u Ženevi.

Aktivnosti

svjetski dan borbe protiv raka redovni pregledi doktor pacijentKao što rak utiče na sve različite načine tako i svi ljudi imaju moć da preduzmu različite aktivnosti kako bi se smanjio uticaj koji rak ima na pojedince, porodice i zajednice, iz čega je proizašao i jedan je od glavnih ciljeva uvođenja ove kampanje.

Skoro svaka porodica na svijetu je ugrožena rakom, koji je u 21. vijeku odgovoran za gotovo svaki šesti smrtni slučaj na globalnom nivou. U tom cilju obilježavanjem Svjetskog dana borbe protiv raka (4. februar) SZO želi da ukaže na to da rak više ne mora biti „smrtna kazna”, jer postoje kapaciteti da se smanji težina ovog problema i poboljša opstanak i kvalitet života ljudi koji žive sa ovom bolešću.

Ciljevi

Polazeći od preporuka SZO Svjetski dan borbe protiv raka ima sljedeće ciljeve:

Možda te zanima

  • Da ukaže da se oko 30-50% slučajeva oboljelih od raka može spriječiti ako se politika SZO maksimalno primjenjuje.
  • Da je potrebno ubrzano djelovanje ako se žele postići globalni ciljevi smanjenja preranog mortaliteta od raka.
  • Da se što prije i više osigura univerzalna zdravstvena zaštita u svim zemljama svijeta.
  • Da je neophodan klinički tretman raka u ranoj fazi, jer se i dan danas mnogi slučajevi raka dijagnostikuju kasno – to znači da je teže i uspješno tretirati rak.
  • Stavljanje naglaska na jačanje zdravstvenih sistema kako bi se osigurala rana dijagnoza i dostupna, visokokvalitetna briga za pacijente.
  • Da se pravovremenim otkrivanjem raka značajno smanjuje finansijski uticaj raka: jer ne samo da je trošak liječenja mnogo manji u ranim stadijumima raka, jer i oboljeli ljudi takođe mogu nastaviti da rade i podržavaju svoje porodice i sebe, i tako mogu da pristupe efikasnom i pravovremenom tretmanu.

U prvih desetak godina 21. vijeka, svjedoci smo brojnih otkrića u medicinskim naukama i zdravstvu, što je značajno doprinijelo očuvanju na milione života u najvećem broju zemalja svijeta. Zato se iz godine u godinu sve veći broj zdravstvenih radnika, poslodavaca i pojedinaca odaziva i uključuje u ovu akciju.

Hrana kao lijek – koje namirnice će smanjiti rizik pojave raka?

Čovjek svojim životom utiče na pojavu raka. S druge strane, antioksidansi i vlakna pomažu zaštiti nas od zloćudnih bolesti. Ipak, rješenje nije u dodacima prehrani, niti u čudesnim namirnicama, već u jednostavnoj ishrani.

Ne postoji namirnica koja bi mogla neutralizovati štetu od „davljenja“ u kolačima i brzoj hrani ili „utapanja“ u alkoholu. Da bismo smanjili rizik pojave raka, ne trebamo ići u ekstreme. Već ćemo učiniti puno za svoje zdravlje ako ne pušimo i ne pijemo, ako smo svakodnevno fizički aktivni i ako dovoljno spavamo, a po pitanju ishrane, ako imamo redovne obroke, ne prejedamo se i jedemo neprerađenu hranu.

U velikom broju slučajeva, maligne bolesti su izlječive, ako se pravovremeno otkriju. Ako redovno posjećujete izabranog doktora, dajete sebi šansu da budete brži od bolesti. Redovni pregledi su najbolja zaštita!

 

© 2023, sva prava zadržava ZdraviJa magazin.

Povratak na vrh