Sport, vaspitač i društvo- uticaj na razvoj djeteta

Avatar photo
Razvoj deteta

Roditeljstvu treba da pristupamo sa velikom pažnjom. Pored uticaja koji dolaze sa interneta, veoma je važno i okruženje u kojem odgajamo djete i koje utiče na razvoj djeteta. Znamo koliko veliku ulogu mogu igrati idoli i heroji, naročito u dječijem uzrastu.

U međunarodnom pravu, u “Konvenciji o pravima djeteta” ističe se participacija kao jedno od osnovnih prava koje dijete ima.

Participacija podrazumijeva mogućnost djeteta da odluči s kojim će se igračkama igrati, zatim, izražavanje mišljenja na određene teme, i iskazivanje sopstvenih misli. U zavisnosti od toga kakav autortitet imate nad djetetom, takav će i njihov odnos biti sa drugom djecom i može se izbjeći momenat u kome je djetetu sve dozvoljeno.

Ova participacija često se negira od strane nas, roditelja, ali i nastavnika i trenera, uz obrazloženje da će to dovesti do anarhije i manjka poštovanja kod djece.

Međutim, rješenje se krije u autoritetu, ali ne bilo kakvom.

Autoritet koji treba da pružamo našoj djeci jeste onaj koji je zasnovan na poštovanju, odnosno tzv. podržavajući autoritet. On kod djece njeguje i razvija samostalnost, odgovornost ali i kritički odnos prema realnosti. U tom smislu, cilj podržavajućeg autoriteta nije usmjeren na to da dijete radi šta hoće, već da hoće ono što radi, odnosno da roditelj njeguje unutrašnju motivaciju kod djeteta.

Na ovaj način, podržavajući autoritet je stanje u kojem, mi kao roditelji, dozvoljavamo djeci da u određenim okvirima izaberu da li žele da preuzmu odgovornost za neke postupke i da zaista osjete posljedice svojih izbora bili oni dobri ili loši jer je ovo jedini način da oni zaista shvate zašto nešto ne treba da se radi.

Kada govorimo o autoritetima, u životu djeteta pored roditelja, veliki uticaj na njihov razvoj imaju nastavnici, profesori, treneri, prijatelji i društvo.

razvoj deteta

Autortitet nastavnika, profesora

Profesori i nastavnici nalaze se u stanju konstantnog preispitivanja pristupa djeci, s obzirom na to da rade sa većim brojem dece, trudeći se da svakom djetetu priđu kao individui. Potrebno je stvoriti sliku o djetetu kao važnom učesniku u kreiranju slike o sebi, učenju i ispoljavanju interesa, želja kao i procesu razvoja.

Sa druge strane, potrebno je da imamo i jasan pogled na nastavnika. On je tu kao jedan od partnera u procesu razvoja. Participacija nastavnika i djeteta predstavlja saradnju. Za razliku od tradicionalnog stava da samo odrasli najbolje znaju šta djeci treba, participacija nas uči da u određivanju najboljeg interesa djece, učestvuju i djeca.

Komunikacija je jako važna u djetinjstvu. I zbog toga se participacija ovde ogleda u nešto drugačijem obliku od već naučenog “nastavnik priča dok učenik sluša”. Komunikacija koja dovodi do uzajamnog zadovoljstva i razmijevanja je upravo ona u kojoj strane slušaju i uvažavaju jedna drugu.

S obzirom na to da je učenje po modelu veoma važan vid učenja, nastavnik svojim ponašanjem i određenim stavovima prenosi učenicima svoj sistem uvjerenja i vrijednosti. Nastavnik koji omogućuje participaciju učenika, uči ih vrijednostima, stavovima i vještinama je model koji želimo da naša djeca oponašaju. I iz tog razloga, odabir učitelja i škole, koju će naše dijete pohađati, nije sitnica.

Autoritet trenera

Osim nastavnika i profesora, osobe koje imaju veliki uticaj na razvoj djece jesu i treneri. Odabirom grupnih ili individualnih sportova uključujemo djecu u dešavanja van kuće i tu počinje njihova socijalizacija. S obzirom na to da su sportski treninzi podijeljeni u određene starosne grupe, ovo je način da naše dijete upozna i druge svoje vršnjake koji nisu sa njim u istom parku, školi ili vrtiću.

Na ovaj način stvara se osjećaj zajedništva kod djece kada sa drugom djecom imaju zajednički cilj. Kada počnu da se osjećaju prihvaćeno u širem društvu, djeca će iako ne moraju, sama željeti da idu na sport. Ovo je dobro iz više razloga, fizičkih ali i psihičkih. Stvaranjem tima, stvara se i povjerenje među djecom i oni postaju jedan drugom oslonac. Shvataju da ako samo jedna karika u timu nedostaje, ne mogu igrati fudbal ili košarku.

Participacija među njima postaje njihov mali svijet koji treba da ispratimo i podržimo ukoliko je to zaista jedna zdrava priča. Trener pored toga treba da bude osoba koja će uputiti djecu jednu na druge. Takođe, autoritet podrške ovde je jako važan faktor jer ukoliko se sasluša dijete sa njegovim potrebama i preprekama na koje nailazi u procesu treninga, veća je mogućnost da se na njih pravilno utiče i da se brzo isprave.

Možda te zanima
suočavanje sa pritiskom

U sportu postoje određena pravila shodno tome o kojoj vrsti pričamo, na ovaj način djeca se uče fer igri, podršci ali i volji koja ih gura da istraju u nečemu.

Postaju odgovorniji i stvaraju naviku odlazaka na trening i njihov osjećaj za vrijeme postaje sve bolji. Trener treba da ima snagu i da gaji ogromnu ljubav prema sportu koju može da na pravi način prenese na djecu kako bi se vezala za neki sport i ostala u njemu, što se u većini slučajeva zaista i desi.

Razvoj deteta

Vršnjačka interakcija

Znamo da djeca ponekad znaju biti vrlo iskrena. To se može ogledati i time da nespretno izraze nezadovoljstvo ili neslaganje po nekom pitanju sa drugim vršnjakom.

Suprotno očekivanjima mnogih, djeca u grupi donose sigurnije odluke od onih koje donose samostalno. Jedan od faktora koji mogu djelovati na promenu odluke kod djeteta jeste pozivanje na mišljenje autoriteta u toku same diskusije sa drugom djecom. Djeca mijenjaju svoje početne stavove onog trenutka kada čuju kako bi neko od odraslih odlučio. Takođe, jedan od razloga za donošenje sigurne odluke zasniva se na i pravilu većine. Onog trenutka kad se dijete nađe u situaciji da pred sobom ima dva sagovornika koja treba da ubjeđuje u mišljenje oko koga su se oni već složili, dijete popušta i mijenja odluku priklanjajući se većini.

Ovo je jedan od razloga zbog kojeg treba da dozvolimo slobodnu participaciju djeteta u razgovorima kako bi oni stvorili sopstveno JA i stvorili kritičko mišljenje po određenim pitanjima.

Razvoj deteta

Ono što je zaista važno jeste i uloga roditelja. “Kako da budete podrška vašoj djeci kada su tužni“je tekst koji vam može pomoći i dati vam neke prijedloge o kojima do sada niste razmišljali. Takođe, saznajte kako detinjstvo utiče na oblikovanje ličnosti kod dece i potražite još dodatnih razloga da već danas promjenite način komunikacije prema njima.

© 2023, sva prava zadržava ZdraviJa magazin.

Povratak na vrh